Phim Mới Cập Nhật

 • Thiên Hoang Chiến Thần - Tian Huang - 2020

  Thiên Hoang Chiến Thần - Tian Huang
  Tập 58 Xem phim
 • Phong Tư Vật Ngữ / Thiên hà Fengzi Monogatari / Câu chuyện về gió: Dải ngân hà - 2021

  Phong Tư Vật Ngữ / Thiên hà Fengzi Monogatari / Câu chuyện về gió: Dải ngân hà -
  Tập 5 Xem phim
 • Trấn Hồn Nhai (Phần 2) - Zhen Hun Jie / Rakshasa Street (Season 2) - Rakshasa Street (Season 2) - 2019

  Trấn Hồn Nhai (Phần 2) - Zhen Hun Jie / Rakshasa Street (Season 2) - Rakshasa Street (Season 2)
  Tập 6 Xem phim
 • Duy Ngã Độc Thần - I Am the Only God - 2021

  Duy Ngã Độc Thần - I Am the Only God -
  Tập 34 Xem phim
 • Người Đại Diện Thời Gian - Shi Guang Dai Li Ren - 2021

  Người Đại Diện Thời Gian - Shi Guang Dai Li Ren -
  Tập 5 Xem phim
 • Vạn Giới Độc Tôn - 2021

  Vạn Giới Độc Tôn -
  Tập 17 Xem phim
 • Đô Thị Miêu Kì Đàm - 2021

  Đô Thị Miêu Kì Đàm -
  Tập 14 Xem phim
 • Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên - Đấu Hồn Vệ - 2018

  Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên - Đấu Hồn Vệ
  Tập 46 Xem phim
 • Linh Kiếm Tôn - Linh Kiem Ton - 2019

  Linh Kiếm Tôn - Linh Kiem Ton
  Tập 178 Xem phim
 • Võ Thần Chúa Tể - Wu Shen Zhu Zai, Martial Master - 2020

  Võ Thần Chúa Tể - Wu Shen Zhu Zai, Martial Master
  Tập 130 Xem phim
 • Vạn Giới Pháp Thần - 2020

  Vạn Giới Pháp Thần -
  Tập 47 Xem phim
 • Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế - 2020

  Vô Thượng Thần Đế - Vô Thượng Thần Đế
  Tập 68 Xem phim
 • Lưu Tinh Huyễn Kiếm - 2021

  Lưu Tinh Huyễn Kiếm -
  Tập 37 Xem phim
 • Đạo Mộ Bút Ký: Tần Lĩnh Thần Thụ - 2021

  Đạo Mộ Bút Ký: Tần Lĩnh Thần Thụ -
  Tập 9 Xem phim
 • Thiên Bảo Phục Yêu Lục - 2020

  Thiên Bảo Phục Yêu Lục -
  Tập 19 Xem phim
 • Bạn Gái Tôi Là Người Máy - Yes, I Do! - 2021

  Bạn Gái Tôi Là Người Máy - Yes, I Do!
  Xem phim
 • Alice Trăng Rằm - Oversize Love - 2020

  Alice Trăng Rằm - Oversize Love
  Xem phim
 • Thiên Đường Của Trương Vọng - I Hope You Are Well - 2021

  Thiên Đường Của Trương Vọng - I Hope You Are Well
  Xem phim
 • Phong Bạo Vũ - The Dance of the Storm - 2020

  Phong Bạo Vũ - The Dance of the Storm
  (43/43) Xem phim
 • Ly Ca Hành - Court Lady - 2020

  Ly Ca Hành - Court Lady
  (55/55) Xem phim
 • Ngọc Chiêu Lệnh 2 - No Boundary 2 - 2020

  Ngọc Chiêu Lệnh 2 - No Boundary 2
  Tập 20 Xem phim
 • Cuộc Sống Gia Đình - My Treasure - 2020

  Cuộc Sống Gia Đình - My Treasure
  Tập 35 Xem phim
 • Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2 - 2021

  Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2
  Xem phim
 • Tân Binh Đặc Công - The Rookies - 2019

  Tân Binh Đặc Công - The Rookies
  Xem phim
 • Bát Nguyệt Vị Ương - August Never Ends - 2021

  Bát Nguyệt Vị Ương - August Never Ends
  Xem phim
 • Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu / Combat Continent / Soul Land, - 2018

  Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu / Combat Continent / Soul Land,
  Tập 157 Xem phim
 • Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Fox Spirit Matchmaker / Huyao Xiao Hongniang - 2016

  Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Fox Spirit Matchmaker / Huyao Xiao Hongniang
  (143/143) Xem phim
 • Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác - The Imperial Coroner - 2020

  Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác - The Imperial Coroner
  (36/36) Xem phim
 • Vận Mệnh Kỳ Diệu - Wonderful Fate - 2020

  Vận Mệnh Kỳ Diệu - Wonderful Fate
  Tập 16 Xem phim
 • Tiểu Nữ Nghê Thường - Ni Chang - 2020

  Tiểu Nữ Nghê Thường - Ni Chang
  (40/40) Xem phim