Phim Lẻ Mới Cập Nhật

 • Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle - 2021

  Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle
  Xem phim
 • Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum - 2021

  Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum
  Xem phim
 • Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon - 2021

  Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon
  Xem phim
 • Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest - 2021

  Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest
  Xem phim
 • Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel - 2021

  Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel
  Xem phim
 • Cửu Môn - The Mystic Nine - 2021

  Cửu Môn - The Mystic Nine
  Xem phim
 • Vô Gian Phong Bão - Infernal Storm - 2021

  Vô Gian Phong Bão - Infernal Storm
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Người Sói - The War Of Werewolf - 2021

  Truyền Thuyết Người Sói - The War Of Werewolf
  Xem phim
 • Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2 - 2021

  Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2
  Xem phim
 • Tân Binh Đặc Công - The Rookies - 2019

  Tân Binh Đặc Công - The Rookies
  Xem phim
 • Đầu Đảng Giang Hồ 3: Bước Đường Cùng - Gatao 3: The Last Stray - 2020

  Đầu Đảng Giang Hồ 3: Bước Đường Cùng - Gatao 3: The Last Stray
  Xem phim
 • Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold - 2020

  Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold
  Xem phim
 • Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods - 2020

  Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Lã Bố - Legend Of Lu Bu - 2020

  Truyền Thuyết Lã Bố - Legend Of Lu Bu
  Xem phim
 • Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism - 2020

  Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism
  Xem phim
 • Địa Cầu Lưu Lạc - The Wandering Earth - 2020

  Địa Cầu Lưu Lạc - The Wandering Earth
  Xem phim
 • Mortal Kombat: Đấu Trường Sinh Tử - Mortal Kombat - 2020

  Mortal Kombat: Đấu Trường Sinh Tử - Mortal Kombat
  Xem phim
 • Bộ Lạc Sắc Đẹp - Beauty Tribe - 2020

  Bộ Lạc Sắc Đẹp - Beauty Tribe
  Xem phim
 • Mao Sơn Đại Sư - Master of Maoshan - 2020

  Mao Sơn Đại Sư - Master of Maoshan
  Xem phim
 • Ngự Thiên Vô Thường Truyện - The Devil of Village - 2020

  Ngự Thiên Vô Thường Truyện - The Devil of Village
  Xem phim
 • Ám Sát Tiểu Thuyết Gia - A Writer's Odyssey - 2021

  Ám Sát Tiểu Thuyết Gia - A Writer's Odyssey
  Xem phim
 • Nữ Chưởng Môn Ngổ Ngáo Của Tôi - My Sassy Girl - 2020

  Nữ Chưởng Môn Ngổ Ngáo Của Tôi - My Sassy Girl
  Xem phim
 • Thuật Ngũ Hành - Wuxing Xiangshu - 2019

  Thuật Ngũ Hành - Wuxing Xiangshu
  Xem phim
 • Kiếm Võng Chi Tứ Hải Lưu Vân - The Fate Of Swordsman - 2017

  Kiếm Võng Chi Tứ Hải Lưu Vân - The Fate Of Swordsman
  Xem phim
 • Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại - Sword of Destiny - 2021

  Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại - Sword of Destiny
  Xem phim
 • Bà Chủ - Queen of Triads 2 - 2021

  Bà Chủ - Queen of Triads 2
  Xem phim
 • Vệ Sĩ Giả Mạo - Fake Bodyguard - 2021

  Vệ Sĩ Giả Mạo - Fake Bodyguard
  Xem phim
 • Hoa Và Tướng - The Flower And The Empress - 2019

  Hoa Và Tướng - The Flower And The Empress
  Xem phim
 • Sóng Dữ 2 - Shock Wave 2 - 2020

  Sóng Dữ 2 - Shock Wave 2
  Xem phim
 • Bạch Xà: Tình Kiếp - White Snake - 2021

  Bạch Xà: Tình Kiếp - White Snake
  Xem phim