Phim Lẻ Mới Cập Nhật

 • Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle - 2021

  Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle
  Xem phim
 • Tập Yêu Pháp Hải Truyện - Fa Hai - 2018

  Tập Yêu Pháp Hải Truyện - Fa Hai
  Xem phim
 • Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum - 2021

  Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum
  Xem phim
 • Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon - 2021

  Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon
  Xem phim
 • Vị Khách Bí Ẩn - Home Sweet Home - 2021

  Vị Khách Bí Ẩn - Home Sweet Home
  Xem phim
 • Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest - 2021

  Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Bạch Xà 2: Trường Bạch - Legend of Snake 2: Tai Sui - 2021

  Truyền Thuyết Bạch Xà 2: Trường Bạch - Legend of Snake 2: Tai Sui
  Xem phim
 • Tôi Yêu Một Miêu Nhân - Catman - 2021

  Tôi Yêu Một Miêu Nhân - Catman
  Xem phim
 • Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel - 2021

  Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel
  Xem phim
 • Chân Tam Quốc Vô Song - Dynasty Warriors - 2021

  Chân Tam Quốc Vô Song - Dynasty Warriors
  Xem phim
 • Âm Dương Mỹ Nhân Quan - A Sleeping Princess - 2020

  Âm Dương Mỹ Nhân Quan - A Sleeping Princess
  Xem phim
 • Cửu Môn - The Mystic Nine - 2021

  Cửu Môn - The Mystic Nine
  Xem phim
 • Kỳ Hoa Kí - The Revenge Of Flowers - 2021

  Kỳ Hoa Kí - The Revenge Of Flowers
  Xem phim
 • Vô Gian Phong Bão - Infernal Storm - 2021

  Vô Gian Phong Bão - Infernal Storm
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Người Sói - The War Of Werewolf - 2021

  Truyền Thuyết Người Sói - The War Of Werewolf
  Xem phim
 • Vượt Qua Bóng Tối - Break Through the Darkness - 2021

  Vượt Qua Bóng Tối - Break Through the Darkness
  Xem phim
 • Bạn Gái Tôi Là Người Máy - Yes, I Do! - 2021

  Bạn Gái Tôi Là Người Máy - Yes, I Do!
  Xem phim
 • Alice Trăng Rằm - Oversize Love - 2020

  Alice Trăng Rằm - Oversize Love
  Xem phim
 • Thiên Đường Của Trương Vọng - I Hope You Are Well - 2021

  Thiên Đường Của Trương Vọng - I Hope You Are Well
  Xem phim
 • Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2 - 2021

  Nữ Hoàng Võ Thuật 2 - The Queen of KungFu 2
  Xem phim
 • Tân Binh Đặc Công - The Rookies - 2019

  Tân Binh Đặc Công - The Rookies
  Xem phim
 • Bát Nguyệt Vị Ương - August Never Ends - 2021

  Bát Nguyệt Vị Ương - August Never Ends
  Xem phim
 • Đầu Đảng Giang Hồ 3: Bước Đường Cùng - Gatao 3: The Last Stray - 2020

  Đầu Đảng Giang Hồ 3: Bước Đường Cùng - Gatao 3: The Last Stray
  Xem phim
 • Thám Tử Phố Tàu 3 - Detective Chinatown 3 - 2020

  Thám Tử Phố Tàu 3 - Detective Chinatown 3
  Xem phim
 • Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mistery of Muye: God Eyes - 2020

  Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mistery of Muye: God Eyes
  Xem phim
 • Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold - 2020

  Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold
  Xem phim
 • Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods - 2020

  Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Lã Bố - Legend Of Lu Bu - 2020

  Truyền Thuyết Lã Bố - Legend Of Lu Bu
  Xem phim
 • Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism - 2020

  Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism
  Xem phim
 • Địa Cầu Lưu Lạc - The Wandering Earth - 2020

  Địa Cầu Lưu Lạc - The Wandering Earth
  Xem phim