Phim Bộ Mới Cập Nhật

 • Ly Ca Hành - Court Lady - 2020

  Ly Ca Hành - Court Lady
  (55/55) Xem phim
 • Ngọc Chiêu Lệnh 2 - No Boundary 2 - 2020

  Ngọc Chiêu Lệnh 2 - No Boundary 2
  Tập 20 Xem phim
 • Cuộc Sống Gia Đình - My Treasure - 2020

  Cuộc Sống Gia Đình - My Treasure
  Tập 35 Xem phim
 • Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu / Combat Continent / Soul Land, - 2018

  Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu / Combat Continent / Soul Land,
  Tập 157 Xem phim
 • Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Fox Spirit Matchmaker / Huyao Xiao Hongniang - 2016

  Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Fox Spirit Matchmaker / Huyao Xiao Hongniang
  (143/143) Xem phim
 • Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác - The Imperial Coroner - 2020

  Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác - The Imperial Coroner
  (36/36) Xem phim
 • Vận Mệnh Kỳ Diệu - Wonderful Fate - 2020

  Vận Mệnh Kỳ Diệu - Wonderful Fate
  Tập 16 Xem phim
 • Tiểu Nữ Nghê Thường - Ni Chang - 2020

  Tiểu Nữ Nghê Thường - Ni Chang
  (40/40) Xem phim
 • Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp - The Arc Of Life - 2021

  Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp - The Arc Of Life
  (26/26) Xem phim
 • Giày Của Bạch Kính Đình - Octogenarians And The 90s - 2020

  Giày Của Bạch Kính Đình - Octogenarians And The 90s
  (39/39) Xem phim
 • Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn - Miss Crow with Mr. Lizard - 2020

  Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn - Miss Crow with Mr. Lizard
  (36/36) Xem phim
 • Thôn Phệ Tinh Không - 2020

  Thôn Phệ Tinh Không -
  Tập 26 Xem phim
 • Linh Lung - Incarnation - 2019

  Linh Lung - Incarnation
  Tập 14 Xem phim
 • Đấu Phá Thương Khung Phần 4 - 2021

  Đấu Phá Thương Khung Phần 4 -
  Tập 9 Xem phim
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Perfect World - 2021

  Thế Giới Hoàn Mỹ - Perfect World -
  Tập 6 Xem phim
 • Ám Giới Thần Sứ - Agents in Otherworld (An Jie Shen Shi) - 2020

  Ám Giới Thần Sứ - Agents in Otherworld (An Jie Shen Shi)
  Tập 13 Xem phim
 • Bạch Ngọc Tư Vô Hà - Love Like White Jade - 2020

  Bạch Ngọc Tư Vô Hà - Love Like White Jade
  (32/32) Xem phim
 • Cả Thế Giới Đều Không Bằng Em - She is the One - 2020

  Cả Thế Giới Đều Không Bằng Em - She is the One
  (24/24) Xem phim
 • Xin Cậu Đấy Lớp Trưởng - Please Classmate - 2020

  Xin Cậu Đấy Lớp Trưởng - Please Classmate
  (24/24) Xem phim
 • Trường Ca Hành - The Long Ballad - 2021

  Trường Ca Hành - The Long Ballad
  (49/49) Xem phim
 • Tiểu Xá Đắc - A Love for Dilemma - 2020

  Tiểu Xá Đắc - A Love for Dilemma
  (42/42) Xem phim
 • Võ Đang Nhất Kiếm - First Sword of Wudang - 2020

  Võ Đang Nhất Kiếm - First Sword of Wudang
  Tập 39 Xem phim
 • Lương Thần Mỹ Cảnh - Love Scenery - 2020

  Lương Thần Mỹ Cảnh - Love Scenery
  (31/31) Xem phim
 • Ngọc Chiêu Lệnh - No Boundary - 2021

  Ngọc Chiêu Lệnh - No Boundary
  (32/32) Xem phim
 • Tình Yêu Và Âm Mưu - Plot Love - 2020

  Tình Yêu Và Âm Mưu - Plot Love
  (24/24) Xem phim
 • Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang*An - Ming Yue Ji Shi You - 2020

  Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang*An - Ming Yue Ji Shi You
  Tập 14 Xem phim
 • Mộ Vương Chi Vương - Guardians of the Tomb - 2021

  Mộ Vương Chi Vương - Guardians of the Tomb
  (32/32) Xem phim
 • Hơi Thở Định Mệnh - Breath of Destiny - 2021

  Hơi Thở Định Mệnh - Breath of Destiny
  Tập 40 Xem phim
 • Đại Tống Cung Từ - Palace of Devotion - 2021

  Đại Tống Cung Từ - Palace of Devotion
  (61/61) Xem phim
 • Tình Yêu Là Khoa Học - Love is Science - 2021

  Tình Yêu Là Khoa Học - Love is Science
  Tập 4 Xem phim