Phim Bộ Mới Cập Nhật

 • Thiên Cổ Quyết Trần - Ancient Love Poetry - 2021

  Thiên Cổ Quyết Trần - Ancient Love Poetry
  Tập 10 Xem phim
 • Một Ngày Biến Thành Em - The Day Of Becoming You - 2021

  Một Ngày Biến Thành Em - The Day Of Becoming You
  Tập 10 Xem phim
 • Kẻ Phản Nghịch - The Rebel - 2021

  Kẻ Phản Nghịch - The Rebel
  Tập 26 Xem phim
 • Cuộc Sống Lý Trí - The Rational Life - 2021

  Cuộc Sống Lý Trí - The Rational Life
  (35/35) Xem phim
 • Chí Khí Bay Cao - New Horizon - 2021

  Chí Khí Bay Cao - New Horizon
  Tập 34 Xem phim
 • Bí Mật Không Thể Yêu Đương - The Secret of Love - 2021

  Bí Mật Không Thể Yêu Đương - The Secret of Love
  Tập 12 Xem phim
 • ​Quân Trang Thân Yêu - My Dear Guardian - 2021

  ​Quân Trang Thân Yêu - My Dear Guardian
  Tập 24 Xem phim
 • Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Truth Or Dare - 2021

  Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Truth Or Dare
  Tập 12 Xem phim
 • Bầy Chim Lạc - Stray Birds - 2021

  Bầy Chim Lạc - Stray Birds
  Tập 30 Xem phim
 • Tan Học Đừng Vội Về - Don't Leave After School - 2021

  Tan Học Đừng Vội Về - Don't Leave After School
  Tập 20 Xem phim
 • Song Thế Sủng Phi 3 - The Eternal Love 3 - 2021

  Song Thế Sủng Phi 3 - The Eternal Love 3
  (30/30) Xem phim
 • Nha Hoàn Này Không Dùng Được - Maid Escort - 2021

  Nha Hoàn Này Không Dùng Được - Maid Escort
  Tập 20 Xem phim

Phim Lẻ Mới Cập Nhật

 • Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle - 2021

  Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi: Thánh Dụ Trời Ban - King of Beggars Oracle
  Xem phim
 • Tập Yêu Pháp Hải Truyện - Fa Hai - 2018

  Tập Yêu Pháp Hải Truyện - Fa Hai
  Xem phim
 • Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum - 2021

  Lăng Mộ Huyền Bí - The Mystery Mausoleum
  Xem phim
 • Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon - 2021

  Đại Mạc Thần Long - Desert Dragon
  Xem phim
 • Vị Khách Bí Ẩn - Home Sweet Home - 2021

  Vị Khách Bí Ẩn - Home Sweet Home
  Xem phim
 • Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest - 2021

  Bão Trên Đỉnh Everest - Wings Over Everest
  Xem phim
 • Truyền Thuyết Bạch Xà 2: Trường Bạch - Legend of Snake 2: Tai Sui - 2021

  Truyền Thuyết Bạch Xà 2: Trường Bạch - Legend of Snake 2: Tai Sui
  Xem phim
 • Tôi Yêu Một Miêu Nhân - Catman - 2021

  Tôi Yêu Một Miêu Nhân - Catman
  Xem phim
 • Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel - 2021

  Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Weasel
  Xem phim
 • Chân Tam Quốc Vô Song - Dynasty Warriors - 2021

  Chân Tam Quốc Vô Song - Dynasty Warriors
  Xem phim
 • Âm Dương Mỹ Nhân Quan - A Sleeping Princess - 2020

  Âm Dương Mỹ Nhân Quan - A Sleeping Princess
  Xem phim
 • Cửu Môn - The Mystic Nine - 2021

  Cửu Môn - The Mystic Nine
  Xem phim